fbpx

Vyhlásenie o ochrane autorských diel

UPOZORNENIE

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nim vykonáva Andrea Valachová- AdaBada, Dobročná 197, 972 27 Liešťany, IČO 53 630 670, DIČ 1087160855, IČ DPH nie som platca DPH. Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza č. 340-45982.

Výnimku predstavujú grafiky vzniknuté spoluprácou, ktoré prináležia príslušným spoluautorom pod produktom uvedeným.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti Andrea Valachová tshirts@adabada.sk

Zavrieť
Prihlásiť
Zavrieť
Košík (0)

Žiadne produkty v košíku. Žiadne produkty v košíku.