fbpx

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudnú s účinnosťou od 25.05.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov.

Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.

Prevádzkovateľ spracúvajúci Vaše osobné údaje

Andrea Valachová- AdaBada, Dobročná 197, 972 27 Liešťany, IČO 53 630 670, DIČ 1087160855, IČ DPH nie som platca DPH. Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza č. 340-45982 (ďalej len „Andrea Valachová“)

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý/prechodný pobyt, tel.č. a e-mailová adresa sa spracovávajú na účely plnenia zmluvných povinností Andrea Valachová z kúpnej zmluvy, vrátane reklamácií a iných súvisiacich úkonov.

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu aj pre účely marketingu, pri existujúcich klientoch na základe oprávneného záujmu Andrea Valachová, ako prevádzkovateľa a pri nových klientoch pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Tento súhlas, ako i zasielanie marketingových materiálov v prípade existujúcich klientov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adrese tshirts@adabada.sk alebo písomne na adrese Andrea Valachová, Dobročná 197, 972 27 Liešťany.

Cookies

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy.

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

a) súbory cookie potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

b) súbory cookie ktoré umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

c) súbory cookie, ktoré si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

Doba spracovania Vašich osobných údajov

Spoločnosť Andrea Valachová uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou Andrea Valachová je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s Andrea Valachová. Ide o servisné spoločnosti pre IT, advokátske kancelárie, zodpovedná osoba, daňové a účtovné spoločnosti, pošta, kuriérne spoločnosti a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti Andrea Valachová.

Andrea Valachová pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Vaše práva

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov nasledovné práva. Máte právo sa obrátiť na Andrea Valachová a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje). Máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú, právo na výmaz, opravu, právo namietať, právo na obmedzenie spracovávania a právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe. V prípade ak to uznáte za vhodné sa môžete so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť Andrea Valachová, e-mail: tshirts@adabada.sk

Zavrieť
Prihlásiť
Zavrieť
Košík (0)

Žiadne produkty v košíku. Žiadne produkty v košíku.